Intern Reglement

Intern reglement

 

Artikel 1: Algemeen

a.   Het politiereglement betreffende de gemeentelijke sportcentra is van toepassing op en rond de tennis- en petanque velden.
b.   Onbevoegden, huisdieren en voorwerpen vreemd aan de tennis- of petanque sport worden niet op de terreinen toegelaten.
c.   Vandalisme wordt door de club gerechtelijk vervolgd.
d.   Lege flessen en ander afval dienen in de vuilbak gedeponeerd te worden.

 

Artikel 2: De leden

a.  Alle spelers hebben dezelfde rechten en plichten. 
b.  De aansluiting bij de tennisclub houdt automatisch in dat men de statuten en de reglementen van de club kent en aanvaardt.
c.  Elke overtreding kan gesanctioneerd worden door middel van een verwittiging, schorsing of in het ergste geval uitsluiting uit de club.

  

Artikel 3: Tenniskledij

a.  Tenniskledij is verplicht voor alle spelers en gastspelers.
b.  Heren: tennisschoenen, short, shirt en/of trainingspak.
     Dames: tennisschoenen, short of rok, shirt, kleedje en/of trainingspak.
c.  Schoenen met sterke reliëfzolen of noppen (vb. loop- of joggingsschoenen) zijn ten strengste verboden.

 

Artikel 4: Het terrein

a.   De leden worden verzocht om de terreinen net te houden en het materiaal niet te beschadigen.
b.   Het mechanisme voor afstelling van de nethoogte mag enkel worden bediend door bestuursleden of aangestelde(n).
c.   Na elke wedstrijd moet het terrein geveegd worden zoals is voorgeschreven. Het sproeien met de handsproeiers is verplicht na elke speelbeurt. Het bedienen van de automatische sproei-installatie gebeurt enkel door bestuursleden of aangestelde(n).
d.   De richtlijnen van het bestuur moeten steeds opgevolgd worden.
e.   Indien u als laatste het terrein verlaat, sluit u het terrein af met uw sleutel.

 

Artikel 5: Het reserveringsysteem

a.   Een veld reserveren kan enkel via het online reserveringssysteem (www.tennisvlaanderen.be)

 

Artikel 6: De reservaties

a.   Elk lid kan slechts 1 uur reserveren per beurt. Hierbij geeft hij op het door hem gekozen uur de naam en voornaam van zichzelf en de           tennispartner op. Indien er dubbel gespeeld wordt, kan er 2 uur na elkaar gereserveerd worden, maar dan moeten er 4 namen ingevuld worden.
b.   Op niet gereserveerde uren kan er altijd gespeeld worden.
c.   Een nieuwe reservatie maken, kan slechts gebeuren na het verloop van het gereserveerde uur.
d.   Na 1 uur spelen moeten de spelers het terrein verlaten voor de volgende spelers. Bij het verlaten moet het terrein volledig geveegd en gesproeid zijn.
e.   Indien na 1 uur spelen, zich geen andere spelers aanmelden, mag er verder gespeeld worden tot hun komst. Indien er zich binnen het kwartier na het uur geen nieuwe spelers aanmelden (die vooraf hadden gereserveerd) mag ook het 2de uur uitgespeeld worden.
f.  Het bestuur kan afwijkingen maken op het reservatiesysteem ter gelegenheid van bijvoorbeeld tornooien, tennislessen, interclubwedstrijden, dubbelavonden, clubactiviteiten.
g.   Zonodig kan het bestuur sancties nemen tegen leden die zich niet houden aan de reglementen. Ook kan het bestuur beperkingen opleggen aan de leden die verhoudingsgewijs de terreinen teveel in beslag nemen.

 

Artikel 7: Gastspelers

a.   Drie maal per jaar kan een lid een gastspeler uitnodigen.
b.  Hiervoor moet vooraf  7,00 betaald worden aan de club. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de het secretariaat die een gastenkaart zal aanmaken op naam van de gastspeler waarna het lid een reservatie kan invoegen met de gast in het systeem.
c.  Er zijn geen gastspelers toegelaten tijdens de weekdagen na 19.00 uur.

 

 Artikel 8: Losse uren

a.  Voor een losse verhuur (2 niet-leden) dient men vooraf € 15,00 te betalen.  Eén van de bestuursleden zal daarna deze losse verhuur ingeven in het reservatiesysteem. Er kan slechts drie maal per jaar een 'losse verhuur' plaatsvinden. Indien u meer wil spelen, zal u lid moeten worden.
b.  Een sleutel kan afgehaald worden in het clubhuis tegen een waarborg van € 30.